Eagle-Pips

EURUSD Sell limit tại 1.1420

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD Sell limit tại 1.1420
Stop loss 1.1520 (-100 pips)
Take profit 1.1120 (+300 pips)

À ơi ví dầu để không bị block: RR 1:3 quá đẹp, các bạn tính lot cẩn thận nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.