DatTong

EURUSD, Giá đang test ngưỡng hỗ trợ tuần.

DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Dự báo xu hướng EU tuần tới
( Chú í: Đây là vùng giao dịch tương đối rủi ro)
EURUSD ,
W1:
D1:
( Phân tích trend trước đó
)
Bình luận:
Bình luận:
Order buy pullback : Move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:
Profit ~ 70pip, Move stoploss to entry
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 100pip
Bình luận:
Bình luận:
sell 1.1390

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.