mayquanxi

Mô hình đầu và vai đảo chiều đã hình thành

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhiều khả năng cặp này sẽ đi ngang trong thơi gian dài với sự hỗ trợ cực mạnh xung quanh khu vực fib 0.618 đã được kiểm trứng.

Bình luận