URIFX

EURUSD: Thời điểm tốt để MUA

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cả 2 pattern của EUR và USD index đều gần giống nhau, price action đi chậm, và bench => đây là dấu hiệu end of trend. Buy pullback hợp lý sẽ earn profit.