Bananawave

Sell EU cho hết tháng 9

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đã có một pha thoái lui tại kháng cự 1.19 rất mạnh .
Một xu hướng giảm mới đã bắt đầu hình thành
Chúng ta cớ thể hy vọng một đợt sụt giảm về 1.14
Bình luận: Chúng ta đã có 300 pip trong tay

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.