tradafx

Đợi các thiết lập Price Action tiếp diễn xu hướng để vào lệnh

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Giá đang di chuyển trong kênh giá giảm.
Giá chạm đường xu hướng trên được xem như ngưỡng kháng cự và sau đấy đã hình thành nến giảm mạnh.
Giá mục tiêu có thể đạt đến là ngưỡng hỗ trợ cũ cũng như đường xu hướng giảm phía dưới của kênh giá tại 1.17000.
Nhận định: Đợi các thiết lập Price Action tiếp diễn xu hướng tại khung thời gian 4 giờ để vào lệnh bán với EURUSD.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.