NguyenManhforex

vùng tiềm năng ,cơ hội bán EURUSD

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD
- Hiện tại khung D1 giá vẫn đang nằm trong kênh xu hướng giảm giá hồi lên chạm vùng kháng cự cũng là fibo 0.382
-khung H4 giá đã phá tren tăng bằng 1 cây nên maruboru
Chiến lược tham khảo:
chờ bán ra vùng giá 1.161 1.11625
SL 1.16500
TP 1.15700 tp2 1.15300 R:r 2.61