NguyenManhforex

vùng tiềm năng ,cơ hội bán EURUSD

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD
- Hiện tại khung D1 giá vẫn đang nằm trong kênh xu hướng giảm giá hồi lên chạm vùng kháng cự cũng là fibo 0.382
-khung H4 giá đã phá tren tăng bằng 1 cây nên maruboru
Chiến lược tham khảo:
chờ bán ra vùng giá 1.161 1.11625
SL 1.16500
TP 1.15700 tp2 1.15300 R:r 2.61

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.