Rengar

RenX-1: EU 03/05/18

Giá xuống
Rengar Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
+ Xu hướng H4 - H1 vẫn down
+ Lưu ý vùng Resistance - Giằng Co bên trên
+ Theo dõi hành động giá khi giá vào vùng này
Giao dịch đang hoạt động:
Entry: 1.19700
SL: 1.19170
TP: 1.20070
Bình luận:
Đã Đạt TP. SL TP phía trên ghi nhầm cho nhau =))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.