xuanhaimmoer

EURUSD - Động lượng giảm

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Động lượng giảm

Nhịp hồi trước khi giảm tiếp trên khung ngày