NgocHaiPearlie

EURUSD - Kỳ vọng tăng trong tuần tới

Giá lên
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chiến lược buy EURUSD trong nửa đầu tháng 12.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.