GKFXPrimeVN

EURUSD - 04/07/2018

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1650

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1650 với mục tiêu 1,1680 & 1,1690.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1650, có thể tới 1,1620 & 1,1590.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,1650 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.