HHermes

Huyền thoại Butterfly xuất hiện..Long EURUSD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Huyền thoại Butterfly xuất hiện..Long EURUSD quanh 109xx