GKFXPrimeVN

EURUSD, đã đến lúc bắt đáy chưa?

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau khi tin tức về việc làm của Mỹ tốt nhất vài tháng qua, USD đã tăng tương đối so với những cặp tỉ giá khác. EURUSD giảm nhưng biên độ ngày càng hẹp dần. Về mặt kỹ thuật, xu hướng xuống đang yếu dần và chỉ cần có tín hiệu tăng thì có thể bắt và đặt stop loss như hình. Anh em tham khảo chiến lược nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.