NgocHaiPearlie

Eurusd - xử hướng tương đối khó dự báo

FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khả năng eurusd sẽ sideway hết tháng này...
Biểu đồ cho thấy lực thị trường không mạnh và không chắc chắn...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.