CuongNguyen1986

EU đang ở vùng swap mạnh của biểu đồ nến tháng

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại EU đang ở vùng swap rất mạnh trên biểu đồ nến tháng. Lực đẩy xuống nhìn trên khung H4 cũng là rất mạnh nhưng có vẻ không là gì so với lực đẩy lên cho tới thời điểm hiện tại 19. 01 . Xu hướng trên khung H4 vẫn là tăng với những vùng hỗ trợ mới tạo ra là 1.221-1.223. Tìm kiếm kèo buy tại khu vực này nếu giá quay lại test và lực hold ở TF nhỏ mạnh.
Kèo sell có tín hiệu khi giá xuyên qua 1.221. Khi đó sẽ tìm kiếm cơ hội vào lệnh khi giá hồi ở những TF nhỏ.

Bình luận: EU đã có tín hiệu của việc giảm. Sang tuần canh sell về 1.210