I_am_not_robot

Update EURUSD 8-12-2021

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hôm qua EURUSD giảm về test lại râu nến và hunt Stoploss của ae. Sau khi đã lấy tiền của ae thì xu hướng đã rõ ràng hơn. Chờ phá trend giảm có thể entry Buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.