Nguyen_Duong

Short - EURUSD 1.152xx

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Công cụ phân tích: EMA8, bollinger band 21 và EMA 55, khung 4h và 30m
- Xu hướng: EURUSD đã đảo trend trên khung 4h từ 16h00 ngày 17/10 (Giờ Việt Nam).
- Chiến lược: Vào đầu phiên âu (12h-15h - giờ Việt Nam), dự kiến cặp EU sẽ test lại đường EMA8 --> Chuyển sang khung 30m chờ tín hiệu short (Xuất hiện nến chân dài/ MACD ) --> Short 1/2. Sau khi xác nhận xu hướng giảm trên 30m ( EMA ), short 1/2.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.