FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD vẫn đang giao dịch trong xu hướng BEARISH . Vì vậy, cách tiếp cận hợp lý để giao dịch cặp này là:

1) MUA tại Đáy của xu hướng khoảng 1.1040-1.0160 với SL dưới 1.1011. TP lúc 1.1250
2) BÁN ở Đỉnh của xu hướng ở 1.1260-1.1280 với SL trên 1.1325. TP ở 1.1080
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.