nguyenvanthe

Kịch bản giao dịch cặp tiền EURUSD Phiên Âu ngày 12.09

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kịch bản giao dịch cặp tiền EURUSD Phiên Âu ngày 12.09, ưu tiên kịch bản BUY, trước giờ Phiên Mỹ mở cửa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.