phunamnguyen

Buy EU vùng giá 1.11800-1.11900 với mục tiêu lợi nhuận 60-80pip

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Buy EU ở vùng giá 1.11800-1.11900 với mục tiêu lợi nhuận 60-80pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.