Vothuong1992

Buy EURUSD at 1.1740

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
-Vùng hỗ trợ mạnh 1.1700.
-Khung weekly EURUSD có xu hướng tăng, giá hồi về "vùng giá trị", nằm giữa 2 đường EMA12 và 26.
-Kỳ vọng Merkel và đảng đối lập sẽ đàm phán thành công, lập liên minh lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.