Leadership

Daily D1: Mục tiêu 1.13000

Giá xuống
Leadership Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
  • Daily D1: Mục tiêu 1.13000

    Giá vào lệnh: 1.15898
    Chốt lời: 1.18500
    Cắt lỗ: 1.13000
    R/R 1:1
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá chạm 1.13000 rồi bật lên.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.