Leadership

Daily D1: Mục tiêu 1.13000

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
  • Daily D1: Mục tiêu 1.13000

    Giá vào lệnh: 1.15898
    Chốt lời: 1.18500
    Cắt lỗ: 1.13000
    R/R 1:1
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá chạm 1.13000 rồi bật lên.

Ý tưởng liên quan