TruongNguyen0605

Phân Tích EURUSD Short

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận xét tổng quan:

- D1: Nhìn vào biểu đồ giá đang cho ra một xu hướng giảm, chừng nào giá chưa phá qua được Key Level Quan Trọng (Màu tím) thì chừng đó D1 vẫn cho ra một xu hướng giảm
Gía đã hồi về EMA50 vầ Key Level Quan Trọng => Cùng xuống H4, H1 tìm điểm SELL

- H4: Gía đang trong trend tăng, giá đi rất khó để xác định Key Level Quan Trọng vì thế xuống khung nhỏ hơn H1

H1: Rõ ràng nhìn vào biểu đồ thì Key Level (Màu trắng) là Key Level Quan Trọng

Kế hoạch 1: Đợi giá phá qua vùng Key Level và retest lại thì tìm điểm vào lệnh SELL

Kế hoạch 2: Nếu giá tiếp tục đâm lên, thì quay trở lại xem khung D1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.