dvtrade999

Sell EU khi chạm tới keylevel

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
hiện tại Eu đang nằm tại vùng keylevel H4, tuy nó chưa xuất hiện các bộ nến đảo chiều, nhưng đây là vùng kháng cự cứng.
1 lệnh sell mạo hiệm tại vùng này có thể được thực hiện.

Sell Eu tại 1.1805 sl tại 1.1832, tp 1.1750

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.