NTV-28

EU BIỂU ĐỒ H4

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Dự kiến EU sẽ tiếp tục đi xuống