LuTienSinh

Nhận định EURUSD: Phe Mua nhập cuộc?

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kỳ trước kì vọng EUR sẽ giảm về vùng hợp lưu giữa hỗ trợ và trendline ở H4 tại 1.121x để chấp nhận Buy nhưng ở hiện tại vẻ như khá khó để kì vọng EU sẽ giảm sâu về đó, nhưng không thể không diễn ra kịch bản này vì bảng tin Core Retail Mĩ tối nay tốt thì hoàn toàn có thể xảy ra.

EURUSD hiện tại, nhìn ở góc độ kĩ thuật có thể chấp nhận Buy ở vùng 1.1245x với kì vọng Target về quanh 1.1310x với Stoploss nếu giá vượt quá 1.12355 (nếu Buy ở 1.1245x) và SL nếu giá vượt quá 1.11925 (nếu Buy ở 1.121x).

Còn thật sự EU sẽ diễn tiến theo kịch bản nào thì khá khó để nói, cần phải theo dõi nến giá thị trường ngay thời điểm giá về đó mới có thể quyết định được. Ngoài ra, nếu ông nào đánh theo trường phái chắc ăn thì tại vùng 1.1245 thì vào lệnh nhỏ để đợi diễn biến tiếp theo rồi hãy quyết định.

Cần lưu ý: USD bất ngờ có sự tăng trưởng mạnh vào tối qua để hòng neo giữ được thế sideway của mình trước 02 thềm tin ngày hôm nay vậy nên vô tình tác động đến toàn bộ thị trường khiến các cặp tiền chính cũng biến động theo. Nhưng trong cái đám hỗn loạn đó, EU tuy có mất giá nhưng vẫn trỏng biên độ hẹp và hoàn toàn có thể chấp nhận được, từ đó cho thấy phe Mua EUR vẫn giữ được một vị thế nhất định.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.