immanuel_Trade

Vẫn chiến sell EU như hình

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
hiện tại sẽ đi ngang tiếp tục eliot