khoahuynh

22-11-2022: EURUSD kỳ vọng 1 nhịp tăng điều chỉnh

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Canh short tại D1 resistance khi giá có nhịp tăng điều chỉnh test về đấy vì đã có 1 sóng giảm breakout đường trendline tăng và cấu trúc giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.