KhiemNI

EURUSD : Giao dịch trong ngày - Chờ bán tại 1.12885

KhiemNI Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xem phản ứng tại 1.12885.
Giá vượt qua 1.12885 thì sẽ mở lệnh bán tại 1.13289. SL 1.13668
Bình luận:
Giá đến vùng 1.12609 có phản ứng nhẹ xuống nhưng không xi nhê.
Vùng giá 1.12885 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Hiện tại vẫn đi theo đúng kịch bản.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.