KhiemNI

EURUSD : Giao dịch trong ngày - Chờ bán tại 1.12885

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xem phản ứng tại 1.12885.
Giá vượt qua 1.12885 thì sẽ mở lệnh bán tại 1.13289. SL 1.13668
Bình luận: Giá đến vùng 1.12609 có phản ứng nhẹ xuống nhưng không xi nhê.
Vùng giá 1.12885 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Hiện tại vẫn đi theo đúng kịch bản.