FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau một thời gian dài giảm mạnh hiện tại EUR/USD đang trong giai đoạn điều chỉnh
- Xét nến ngày, ta thấy giá đang tích lũy dần và tạo thành mô hình Contracting Triangle
- Xét về nến 4H, ta thấy giá đang hướng đến vùng 1.16011 dần hoàn thiện mẫu hình Harmonic vs các chỉ số RSI , stock, CCI đang thể hiện ở ngưỡng quá bán
- Vào lệnh
+ Ngắn hạn: đợi 1 nến comfirm ở khu vực vùng 1.16011 ta vào lệnh Buy và TP tại vùng 1.16818, ST 1.15593
+ Trung hạn:
TH1: nếu phe mua chiếm ưu thế đẩy giá break out mô hình contracting Triangle và có giá đóng cửa nằm trên vùng 1.18000 ta vào lệnh Buy và TP hướng đến vùng 1.19263
TH2: nếu phe bán chiếm ưu thế và nến có giá đóng cửa nằm dưới vùng 1.15133 ta đợi 1 nến comfirm vào lệnh sell, thời điểm này giá có thể giảm sâu hướng đến vùng 1.11847 đặt SL ở vùng 1.15714, Trailing từ 40-50 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.