Finashark

Ưu tiên quan sát với đồng EURUSD khi thiếu động lực tăng trưởng.

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Bài phân tích bằng phương pháp dòng tiền và phân tích kỹ thuật.
I/Phân tích dòng tiền lớn:
_ Dòng tiền nhà tạo lập: Dữ liệu phân tích dòng vốn do nhà tạo lập thị trường cho thấy tư duy Bán với cặp tiền tệ EURUSD vẫn duy trì ổn định. Lý do duy nhất khiến xu hướng giảm chưa thể hiện rõ là vì đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia bắt đáy để nhà tạo lập thị trường có thể gia tăng vị thế Bán với giá tốt hơn.
Đồ thị dữ liệu thể hiện rõ lượng vị thế Mua nhà tạo lập thị trường sở hữu (đường xanh) thấp hơn hẳn so với vị thế nhỏ lẻ (thị trường chung) đang có.
Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với cặp tỷ giá này.
_ Dòng tiền thông minh: Tín hiệu Bán đẩy giá rơi về vùng thấp hơn từ dòng tiền thông minh đang rất rõ ràng. Dòng thể hiện số lượng thay đổi trong vị thế đầu tư với cặp tỷ giá EURUSD dòng tiền thông minh đang sở hữu đáng lưu ý. Đà tăng ổn định thể hiện sự tham gia đầu tư tích cực từ thị trường chung. Nhưng rõ ràng mỗi khi giá tăng đều xuất hiện áp lực Bán đẩy giá xuống sâu hơn.
Do vậy, có thể ưu tiên mở các vị thế Bán với cặp tỷ giá này mỗi khi giá xuất hiện các pha tăng ngắn hạn.
II/Phân tích kỹ thuật
_ Giá bám sát đường hỗ trợ quan trọng từ Fibonacci 38.2%, tại mức 1.20380. Qua đó, áp lực điều chỉnh theo xu hướng trước đó đã tương đối hạ nhiệt.
_ Thanh khoản xuất hiện dấu hiệu hạ thấp, cho thấy khả năng phục hồi mang tính kỹ thuật.
_ Tuy nhiên, MACD và RSI đều ghi nhận phục hồi và đưa trạng thái giá về vùng trung tính. Đây là yếu tố cho thấy khả năng phục hồi đang gia tăng với cặp tỷ giá truyền thống này.
Với các tín hiệu giao dịch mang tính trái chiều, nhà đầu tư nên ưu tiên trạng thái quan sát đợi các diễn biến rõ ràng hơn với EURUSD.

Trải nghiệm ngay:
- Telegram channel: t.me/+td9pQQivD5Q1MjVl
- Tín hiệu giao dịch Realtime: finashark.vn/tin-hieu-giao-dich.html
- Fanpage: www.facebook.com/finashark
- Youtube: www.youtube.com/finashark
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.