NguyenThang33

Phân tích cặp Eur/Usd - Long

Giá lên
NguyenThang33 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá của cặp sẽ chạy theo mô hình phân tích. Kỳ vọng giá sẽ đập vào cản 1.1400 và bật trở lên, mục tiêu TP tại mức giá 1.14745
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá chạy rất chuẩn theo mô hình :)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.