NguyenThang33

Phân tích cặp Eur/Usd - Long

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá của cặp sẽ chạy theo mô hình phân tích. Kỳ vọng giá sẽ đập vào cản 1.1400 và bật trở lên, mục tiêu TP tại mức giá 1.14745
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá chạy rất chuẩn theo mô hình :)