dinhchien

EURUSD - Kết hợp Keltner - Stoch - ADX 11/1/2020

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Max risk: 3% - Risk/reward: 1/1.3.
1. Xác định xu hướng:
...Keltner: Giá xuyên qua Upper/Lower 1 cho 1 điểm. 2 điểm thì thỏa điều kiện vào lệnh.
...Stochastic:
......chỉ số k > 70: Xu hướng tăng. k<15: Xu hướng giảm.
...ADX: 31 cho tín hiệu mạnh theo xu hướng.
2. Điểm vào lệnh:
...Giá điều chỉnh về đường Upper/Lower khi 3 điều kiện Keltner , Stochastic & ADX indicator thỏa.

Bình luận