mmfxtrading

EURUSD có thể bật lên từ vùng giá hiên tại?

mmfxtrading Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau khi tạo một đáy cao hơn và phá ra khỏi mô hình symetrical triangle, EU đã thiết lập được đỉnh cao hơn tại 1.24750. Chúng ta đang có bước giảm khoảng 170 PIPS xuống phía dưới. Sử dụng Fibonacci từ đáy lên đỉnh, giá hiện tại đang được giao dịch giữa vùng Fib 0.6 và 0.7. Nếu trên khung thời gian H4 chúng ta có cây nến chỉ báo dấu hiệu đảo chiều và đóng cửa trên Fib 0.7, có thể cân nhắc để đặt lệnh mua.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã vào lệnh Buy ở 1.23000 TP 1.23500, Sl 1.22750

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.