mayquanxi

EU có lẽ cần một điểm hỗ trợ mạnh tại điểm fib 0.618(1.1710)

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
để hình thành vai phải

Bình luận