Manbro

nếu không vượt qua vùng hỗ trợ,,

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
chúng ta có thể buy vào vùng hỗ trợ...nếu nó không thể vượt qua và đóng cửa dứt khoát ở vùng đó,,,