NgocHaiPearlie

EURUSD - Kỳ vọng điều chỉnh về lại mức hỗ trợ

FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng EURUSD có thể sẽ điều chỉnh giảm về lại vùng hỗ trợ và tiếp tục tăng trở lại.
Chiến lược giao dịch sẽ được update cụ thể sau khi có điểm vào hợp lý hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.