dinhchien

EURUSD - Tín hiệu tăng H1

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
* 50% khi đoán.
- Chúc may mắn.