WAVETRADER-LINH

EURUSD Phân tích theo sóng ElliottWave

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chu kỳ sóng đẩy 1-2-3-4-5
- Sóng hiện tại là sóng 3
- Canh BUY tại 2 vùng tiềm năng

* Mọi thắc mắc để lại phía comment or inbox trực tiếp cho mình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.