hoanganh618

E/U Vào cùng quá bán chờ đợi bắt đáy

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
293 lượt xem
2
chờ đợi tín hiệu bắt đáy .

Bình luận