BlackJack83

còn một nhịp hồi về để lấy đà tăng lên

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
cặp EUR/USD sau khi đã phá vỡ trendline thì đang gặp phải một mức cản quan trọng. dự là sẽ hồi về một nhịp để làm bàn đạp phóng lên. nhà đầu tư ngắn hạn có thể short ngắn hạn theo sóng hồi. nhà đầu tư dài hạn có thể chờ nhịp giảm về rồi chờ tín hiệu buy lên thuận theo xu hướng bắt đầu tăng trưởng mới này.