OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD cuối tuần trước đã xuyên phá vùng hỗ trợ, tạo nên một cú Stop Hunt hoàn hảo.
Canh mua tại vùng StopHunt. Mục tiêu 4R như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.