OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
xác định ck theo trend or range và đo lực fomo giúp chốt lời và cắt lỗ thuận lợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.