FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Diễn biến của cặp E.U trong vài tháng trở lại đây như trên biểu đồ chúng ta có thể dễ nhận ra đang trong một trend giảm.. Vẫn ưu tiên canh sell khi giá hồi về các mức kháng cự mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.