Tungle111

EUR/USD 22/03/2022: EURO đang được định giá khá thấp

Giá lên
Tungle111 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURO đang được định giá khá thấp bởi ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga-Ukraine.
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch được đóng thủ công:
dừng lỗ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.