OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đang đi mẫu hình cốc tay cầm . canh fullback 1.122 SHort SL 1.1246 Tp1 1.1138 Tp2 1.1086

Bình luận