minhmango

EURUSD có một nhịp hồi nhưng quan điểm bearish giữ nguyên

Giá xuống
minhmango Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhịp hồi của EURUSD hôm qua là điều mọi người sẽ thấy thường diễn gia khi giao dịch theo một mô hình giá hay hầu như tất cả các phương pháp giao dịch khác. Việc retrace của EURUSD tới gần mô hình giá ban đầu là điều rất bình thuường, hiện giá đã kéo tới vùng fibo 50. Mình vẫn giữ nguyên target ban đầu là vùng 1.2200. Giờ có thể là điểm vào tốt để sell EURUSD .

Enjoy!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Nêu ai sell EU từ sáng lúc ra bài viết thì có thể cắt lãi hoặc cắt lãi 1 phần vì giá đã ăn đc khoảng 60 pips rồi

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.