Chiducvt

EU ngày 14/04 tăng

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
https://vn.tradingview.com/chart/JmKJVfHK/
-----------------
- Nến ngày EU phản ứng tại Key lever bằng nến Outsidebar cuối xu hướng giảm suy giảm -> giá tăng về Volume Profile hoặc cao hơn là Keylever phía trên
- Điểm vào lệnh khung 2h cho ai thích mạo hiểm tại vai phải khi có nến đảo chiều.
- TP theo Fibo hợp lưu VP (R:R=1:3)
Chúc may mắn
Bình luận: Ý tưởng chỉ để tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.