OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
eur/usd giá có thể hồi lại để tạo ra mô hình giá để chúng ta bán nó . vui lòng xem giá đính kèm trên chart

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.