dvtrade999

Buy EUR/USD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
tương tự như GU, EU cũng tạo ra vị thế buy ở thời điểm hiện tại.

Chiến lược như biểu đồ !